Financieel directeuren worstelen met duurzaamheid

Het merendeel van ondervraagde financieel directeuren van de 250 grootste Nederlandse bedrijven geeft aan problemen te ondervinden bij de praktische uitvoering van verduurzaming. Bedrijven en directeuren zijn zich er van bewust dat er meer geïnvesteerd moet worden in de verduurzaming van de organisatie. Echter blijkt uit dit artikel van RTL Nieuws, dat het merendeel vastloopt op het meetbaar maken van de huidige situatie en vervolgens de vertaling naar verduurzamingsmaatregelen. Tevens is het voor een financieel directeur belangrijk om de toegevoegde financiële en economische waarde van duurzaamheid inzichtelijk te krijgen. Afhankelijk van het ambitie niveau en de horizon waarmee gerekend wordt, blijft dit een terugkerend knelpunt. Zeker wanneer een bedrijf niet over de juiste data beschikt om de financiële impact van duurzaamheid door te berekenen.

(Bron afbeelding: RTL Nieuws, 10 juni 2021)