Miljardeninvestering in maatschappelijk vastgoed nodig

Op 14 oktober 2020 is de Renovation Wave strategie gepubliceerd. Waarin is opgenomen dat het renovatietempo moet verdubbelen in de komende tien jaar, en renovaties moeten leiden tot een betere energie- en hulpbronefficiëntie. Dit moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen, de digitalisering bevorderen en het hergebruik van materialen verbeteren. Het uiteindelijk doel is de levenskwaliteit van burgers te verbeteren. 

Meer over de Europese Renovation Wave is hier te lezen.Het maatschappelijk vastgoed is één van de prioriteiten van de Renovation Wave strategie. Uit het artikel van Duurzaam Gebouwd, blijkt dat er de komende jaren veel geld nodig is om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. De investering wordt geschat op maar liefst 1,8 miljard per jaar, waarvan 700 miljoen voor duurzame onderwijshuisvesting. Dit betreft enkel het primair onderwijs (PO).

(Bron afbeelding: Duurzaam gebouwd, 21 juni 2021)