Over Huis van Heron

Over Huis van Heron

Huis van Heron is de plek waar je graag komt om op het gebied van verduurzaming geïnformeerd en ontzorgd te worden, en waar je verleid wordt om tot actie over te gaan. Of je nou werkzaam bent bij de (semi) overheid, een belangengroep of vereniging, een commerciële partij of als je je eigen huishouden wilt verduurzamen.

Missie Huis van Heron:

Wij helpen je met het verduurzamen van jeomgeving. Door te informeren, te inspireren, te verbinden en door kansen zichtbaar te maken. Door jouw initiatief een groot bereik te geven en jou een voorbeeld te laten zijn. Want alleen samen kunnen we de impact realiseren die nodig is.

Wij zijn Huis van Heron.

Visie Huis van Heron:

 ‘Wij hebben onze thuisbasis op Heron. In Huis van Heron staat duurzaamheid vanzelfsprekend centraal. In het gebouw, in de uitstraling en in het gebruik.

Ons thuis is een plek waar je welkom bent en waar je je welkom voelt. Om te ontmoeten, kennis te delen, koffie te drinken, te lunchen, te overleggen en te werken.

Door de ondernemersvereniging Heron en de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de laatste jaren veel gedaan aan het verduurzamen van de omgeving. Vanuit de behoefte om deze kennis en ervaring te delen is het idee voor het Huis van Heron ontstaan: een online en offline plek waar kennisdelen, onafhankelijk advies, duurzaamheidsinnovaties en ontmoeten centraal staan. Huis van Heron heeft een fysieke plek op Bedrijvenpark Heron, is een online platform en is een netwerkorganisatie met als doel het verduurzamen van je omgeving. Daarnaast is het een plek die op Bedrijvenpark Heron voor reuring zorgt.

Doelstelling Huis van Heron:

Huis van Heron ondersteunt de regio in het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord voor 2030 (aardgasloos) en 2050 (klimaatneutraal). Door partijen te verbinden, advies te geven en te inspireren met concrete voorbeelden.

Vanuit het Huis van Heron worden partijen bij elkaar gebracht, kennis gedeeld, innovaties getoond en verduurzamingsmogelijkheden voor investeerders (ondernemers en inwoners) heel concreet en toegankelijk gemaakt. Het Huis van Heron is er voor de inwoners en ondernemers in de gemeente maar zal ook van betekenis zijn voor de regio. De ambitie van Huis van Heron is om het kenniscentrum van Zuid-West Nederlandvoor het verduurzamen van je omgeving.

De fysieke locatie van Huis van Heron bestaat uit een concept waarin kennisdelen, advies, innovaties en ontmoeten centraal staan; de ‘duurzaamheidshub’. Onze hub ondersteunt onze ambitie en bestaat daarnaast uit kantoren, horeca en vergadervoorzieningen welke gezamenlijk een duurzame showcase vormen.

Kernwaarden

  • Duurzaam en circulair
  • Verbinding en samenwerking
  • Innovatie en inspiratie

Huis van Heron community

De Huis van Heron community bestaat uit de partners van Huis van Heron. De rol van deze partners varieert van horecapartij, kennisdeler in het kenniscentrum tot aan financieel partner. Binnen deze groep wordt informatie gedeeld, genetwerkt en kennis uitgewisseld. Ook bijdragen aan Huis van Heron en een invulling geven aan één of meerdere programma’s? Neem contact op.

Daniël Koningen

daniel@huisvanheron.nl

Contact opnemen