Categorie archieven: LAATSTE NIEUWS

Whitepaper Duurzaamheid

Aestate; “Het verduurzamen van je huisvesting is een goede stap in de richting van de verduurzaming van je organisatie. Maar hoe sluit die duurzame huisvesting aan op de visie en ambities van jouw organisatie?” Dit is een vraag waar partner Aestate / Ontrafelexperts vaak met haar opdrachtgevers over nadenkt en een vervolgplan voor opstelt. Door..

Dit is het moment om je bedrijf te verduurzamen

Het afgelopen jaar bleek dat de investeringen die zijn gedaan om uit de coronacrisis te komen lang niet zo groen waren als verwacht werd. Inmiddels lijkt er een einde te komen aan de coronacrisis. De Nederlandse economie herstelt snel, de vaccinatiebereidheid blijft stijgen en het kabinet stopt vanaf oktober 2021 met de coronasteunpakketten.  Nu het..

Miljardeninvestering in maatschappelijk vastgoed nodig

Op 14 oktober 2020 is de Renovation Wave strategie gepubliceerd. Waarin is opgenomen dat het renovatietempo moet verdubbelen in de komende tien jaar, en renovaties moeten leiden tot een betere energie- en hulpbronefficiëntie. Dit moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen, de digitalisering bevorderen en het hergebruik van materialen verbeteren. Het uiteindelijk doel is de levenskwaliteit..

Financieel directeuren worstelen met duurzaamheid

Het merendeel van ondervraagde financieel directeuren van de 250 grootste Nederlandse bedrijven geeft aan problemen te ondervinden bij de praktische uitvoering van verduurzaming. Bedrijven en directeuren zijn zich er van bewust dat er meer geïnvesteerd moet worden in de verduurzaming van de organisatie. Echter blijkt uit dit artikel van RTL Nieuws, dat het merendeel vastloopt op het..

Meer ruimte voor zonnepanelen op bedrijfsdaken dan gedacht

Zonnepanelen plaatsen is tegenwoordig een bekende en een veel gebruikte verduurzamingsmaatregel om duurzaam energie op te wekken voor particulieren en bedrijven. Toch zijn veel daken in Nederland nog niet voorzien van zonnepanelen. Er wordt vaak getwijfeld aan de geschiktheid van bedrijfsdaken en netcapaciteit. Uit dit artikel van Change Inc. blijkt dat het leggen van zonnepanelen voor meer bedrijven mogelijk..

Hoe duurzaam is uw bedrijventerrein?

De uitstoot van een gemiddeld bedrijventerrein blijkt gelijk te staan aan de uitstoot van 2.300 woningen. Het verduurzamen van een bedrijventerrein kan dan ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. In dit artikel van TNO lees je meer over de succesfactoren en de belemmeringen bij het verduurzamen van een bedrijventerrein, maar ook over hoe..

ING: grotere MKB-bedrijven gebruiken coronacrisis om te verduurzamen

Uit onderzoek in opdracht van ING blijkt dat steeds meer bedrijven investeren in verduurzaming. Ruim de helft van de ondervraagde bedrijven is tijdens de coronacrisis verduurzamen ook belangrijker gaan vinden. Meer lezen over dit positieve nieuws? ? https://nos.nl/artikel/2366299-ing-grotere-mkb-bedrijven-gebruiken-coronacrisis-om-te-verduurzamen.html

Partners Huis van Heron

Annemieke Jansen, de partner van Huis van Heron achter Jansen subsidies. Jansen subsidies is gespecialiseerd in subsidietrajecten rondom thema’s energie & milieu, technologie & innovatie en scholing. Uitgangspunt is altijd een gedegen inventarisatie van de werkzaamheden en projecten van onze relaties, waarvandaan een mogelijk subsidieproject kan worden opgestart. Het is van belang de projecten goed..

Duurzame voornemens voor 2021?

Hoe gaat het met uw goede voornemens voor 2021? En is een duurzaam leven ook één van deze voornemens? Uit een onderzoek van Milieu Centraal blijkt namelijk dat een derde van de Nederlanders sinds de coronacrisis duurzamer wil leven. Een van de vijf Nederlanders heeft dit ook als concreet voornemen voor 2021. Door onder meer het kopen..